Chính tả: Ai có lỗi trang 14 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả: Ai có lỗi trang 14 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1 Tìm tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng đó được viết như thế nào ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe- viết: Ai có lỗi? (đoạn 3)

    Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm. 

? Tìm tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng đó được viết như thế nào ?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ lại bài chính tả.

Lời giải chi tiết:

- Tên riêng là: Cô-rét-ti

- Tên riêng đó được viết hoa chữ đầu tiên và có dấu gạch ngang.

Câu 2

Tìm các từ ngữ chứa tiếng :

a) Có vần uêch: nguệch ngoạc,...

b) Có vần uyu: ngã khuỵu,...

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Có vần uêch: rỗng tuếch, huếch hoác

b) Có vần uyu: khuỷu tay, ngã khuỵu

Câu 3

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a)

- (xấu, sấu) : cây ...., chữ .....

- (sẻ, xẻ) : san ..., ... gỗ.

- (sắn, xắn) : .... tay áo, củ .....

b)

- (căn, căng) : kiêu ...., .... dặn.

- (nhằn, nhằng) : nhọc ....., lằng ........

-  (vắn, vắng) : ....... mặt, ..... tắt

Phương pháp giải:

Em hãy phân biệt s/x, ăn/ăng khi viết.

Lời giải chi tiết:

a)

- (xấu, sấu) : cây sấu, chữ xấu.

- (sẻ, xẻ) : san sẻxẻ gỗ.

- (sắn, xắn) : xắn tay áo, củ sắn.

b)

- (căn, căng) : kiêu căngcăn dặn.

- (nhằn, nhằng) : nhọc nhằn, lằng nhằng.

-  (vắn, vắng) : vắng mặt, vắn tắt

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close