Chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh

Tóm tắt mục III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Muc 1

1. Chính sách đối nội

- Chuyển từ xã hội chuyên chế sang xã hội dân chủ.

- Đảng Cộng sản cùng nhiều chính đảng khác được công khai hoạt động, phong trào bãi công và các phong trào dân chủ khác phát triển.

- Từ năm 1955 đến 1993, Đảng Dân chủ tự do (LDP) lên cầm quyền ở Nhật.

- Từ năm 1993, Đảng Dân chủ tự do mất quyền lập chính phủ, phải nhường chỗ cho các lực lượng đối lập.

Mục 2

2. Chính sách đối ngoại

- Ngày 8 - 9 - 1951, Nhật Bản kí với Mĩ “Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật”, chấp nhận đặt dưới “ô bảo hộ hạt nhân của Mĩ”, để Mĩ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản.

- Nhật Bản chi tiêu rất ít cho quân sự, thi hành chính sách đối ngoại mềm mỏng và tập chung phát triển các quan hệ kinh tế đối ngoại.

- Từ những năm 90 của thế kỉ XX, Nhật Bản nỗ lực vươn lên trở thành một cường quốc chính trị để tương xứng với vị thế siêu cường kinh tế của mình.

Lễ kí kết Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật

ND chính

Tóm tắt những chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh.

Sơ đồ tư duy Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ haiLoigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài