Câu trắc nghiệm 8, 9, 10, 11, 12 trang 187 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu trắc nghiệm 8, 9, 10, 11, 12 trang 187 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Chọn phương án trả lời đúng:

8. Trong các cây trồng bằng cách giâm, loại cây dễ sống nhất là:

A. Các loại cây ăn quả vì cành của chúng có nhiều chồi.

B. Các loại cây sống ở bùn lầy vì ở môi trường ẩm cành dễ mọc rễ.

C. Các loại cây thân chứa nhiều chất dinh dưỡng hoặc có nhựa mủ là chất dự trữ cho sự ra rễ và mọc chồi như sắn, rau muống, khoai lang, xương rồng.

D. Cả A và B

9. Sự thụ phấn là hiện tượng:

A. Hiện tượng hạt phấn chuyển đến đầu nhụy.

B. Hiện tượng hạt phấn nảy mầm trên đầu nhụy.

C. Hiện tượng tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái chứa trong noãn và nhụy hoa.

D. Cả 3 câu đều sai. 

10. Hạt được tạo thành do:

A. Hợp tử sau khi thụ tinh.

B. Noãn sau khi được thụ tinh.

C. Bầu của nhụy.

D. Phần còn lại của noãn sau khi thụ tinh.

11. Bộ phận nào của hoa biến đổi thành quả?

A. Nhụy của hoa.

B. Tất cả các bộ phận của hoa.

C. Phôi và phôi nhũ được hình thành sau khi thụ tinh.

D. Bầu của nhụy.

12. Auxin có tác động:

A. Các chất kích thích lá và rụng quả.

B. Các chất kích thích phát triển nụ bên.

C. Các chất ức chế phát triển chiều dài.

D. Các chất kích thích kéo dài tế bào và phát triển rễ.

Lời giải chi tiết

Đáp án:

8. C

9. A

10. B

11. D

12. D

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close