Quan sát hình 35.3 và cho nhận xét về vai trò của xitôkinin đối với sự hình thành chồi trong mô callus (trong nuôi cấy mô thực vật).

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 35.3 và cho nhận xét về vai trò của xitôkinin đối với sự hình thành chồi trong mô callus (trong nuôi cấy mô thực vật).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xitôkinin gây ra sự phân chia tế bào, làm chậm quá trình già.

Lời giải chi tiết

Quan sát hình vẽ ta thấy:

- Nếu thêm xitôkinin cùng với auxin thì tế bào phân chia.

- Chỉ riêng xitôkinin thì mô không sinh trưởng. Tỉ lệ của xitôkinin với auxin có tác dụng điều hòa sự phân hóa tế bào.

+ Khi nồng độ của 2 hoocmôn này ở mức nào đó, khối tế bào tiếp tục sinh trưởng nhưng nó vẫn là một cụm tế bào không phân hóa gọi là mô sẹo.

+ Nếu mức xitôkinin nhỏ hơn nhiều so với auxin thì rễ hình thành.

+ Nếu mức xitôkinin nhiều hơn auxin, các mầm chồi sẽ phát triển từ mô sẹo.

→ Xitôkinin hoạt hóa sự phân hóa phát sinh chồi thêm trong nuôi cấy mô callus dựa vào tác động kích thích phân bào làm tăng số lượng tế bào.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close