Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6) và trả lời các câu hỏi sau

Quảng cáo

Đề bài

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6)và trả lời các câu hỏi sau:

- Cho biết tên các hoocmôn ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng trứng.

- Từng hoocmôn đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng trứng như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Cơ chế điều hòa sinh trứng

Lời giải chi tiết

- Các hoocmôn ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng trứng là: GnRH, FSH và LH; ostrôgen; prôgestêrôn

- Vai trò của các loại hooc môn đến quá trình sinh trứng:

Hooc môn

Vai trò

GnRH

Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH

FSH

Kích thích phát triển nang trứng (nang trứng bao gồm tế bào trứng và các tế bào hại bao quanh tế bào trứng, nang trứng sản xuất Ơstrôgen)

LH

Kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng

Prôgestêron và ostrôgen

Ở nồng độ thấp kích thích niêm mạc dạ con phát triển (dày lên) chuẩn bị cho hợp tử làm tổ,

Ở nồng độ cao, gây ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên tiết GnRH, FSH, LH.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close