Hình 45.1 là sơ đồ về sinh sản hữu tính. Điền tên các giai đoạn của sinh sản vào các ô hình chữ nhật trên sơ đồ.

Quảng cáo

Đề bài

- Hình 45.1 là sơ đồ về sinh sản hữu tính. Điền tên các giai đoạn của sinh sản vào các ô hình chữ nhật trên sơ đồ.

 

- Cho biết số lượng nhiễm sắc thể của tinh trùng, trứng và hợp tử.

- Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra được các cá thế mới đa dạng về các đặc điểm di truyền.

- Cho biết ưu điểm và hạn chế của sinh sản hữu tính (tham khảo bài 44)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sinh sản hữu tính ở động vật

Lời giải chi tiết

- Điền tên các giai đoạn

 

- Số lượng nhiễm sắc thể của tinh trùng: n (đơn bội)

- Số lượng nhiễm sắc thể của trứng: n (đơn bội)

- Số lượng nhiễm sắc thể của hợp tử: 2n (lưỡng bội)

- Sinh sản hữu tính tạo được các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền vì có quá trình phân li tự do của các nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân tạo giao tử, có sự tổ hợp lại vật chất di truyền của bố và mẹ.

- Ưu điểm của sinh sản hữu tính:

+ Tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm di truyền. Vì vậy động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi.

+ Tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn.

- Hạn chế của sinh sản hữu tính:

Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

Tiêu tốn nhiều năng lượng cho việc hình thành và duy trì hoạt động của cơ quan sinh sản.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close