Quan sát hình 35.2 và trình bày tác động của gibêrelin đối với sinh trưởng của thân cây ngô lùn.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 35.2 và trình bày tác động của gibêrelin đối với sinh trưởng của thân cây ngô lùn

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gibêrelin kích thích làm tăng số lần nguyên phân và sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào

Lời giải chi tiết

Quan sát hình 35.2 ta thấy cây ngô lùn được xử lí bằng gibêrelin có thân cây cao vượt trội so với cây ngô lùn đối chứng.

→ Gibêrelin kích thích làm tăng số lần nguyên phân và sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào ở thân cây ngô lùn làm cho nó cao lên nhanh chóng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close