Xem hình 5.1 và rút ra nhận xét về vai trò của nitơ đổi với sự phát triển của cây.

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 5.1 và rút ra nhận xét về vai trò của nitơ đổi với sự phát triển của cây.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

* Thiếu nitơ cây không thể sinh trưởng, phát triển bình thường vì nitơ là 1 nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu.

* Nitơ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống của thực vật, cụ thể:

- Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin cấu trúc, axit nuclêic, diệp lục,…

→ Thiếu nitơ sẽ làm giảm quá trình tổng hợp protein, từ đó sự sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, giảm năng suất cây trồng.

- Nitơ là thành phần cấu tạo của enzim, coenzim và ATP -> tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực vật thông qua hoạt động xúc tác, cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của các phân tử protein trong tế bào chất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close