Trả lời câu hỏi 4 trang 132 SGK Giải tích 12

Số phức nào có môđun bằng 0 ?...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Số phức nào có môđun bằng 0 ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Số phức có môđun bằng \(0\) là \(z = 0 + 0i.\)

Thật vây, số phức \(z=a+bi\) có modun bằng 0

\( \Leftrightarrow \sqrt {{a^2} + {b^2}} = 0 \Leftrightarrow {a^2} + {b^2} = 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a = 0\\
b = 0
\end{array} \right.\)

Hay \(z = 0 + 0i.\)


Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close