Trả lời câu hỏi 3 trang 93 SGK Giải tích 12

Hãy chứng minh Định lý 1....

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chứng minh Định lý 1.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính đạo hàm hàm số \(G(x)\) và sử dụng định nghĩa nguyên hàm để nhận xét.

Lời giải chi tiết

Vì \(F(x)\) là nguyên hàm của \(f(x)\) trên K nên \((F(x))' = f(x)\). Vì \(C\) là hằng số nên \((C)’ = 0\).

Ta có:

\((G(x))' = (F(x) + C)' = (F(x))' + (C)' = f(x) + 0 = f(x)\)

Vậy \(G(x)\) là một nguyên hàm của \(f(x)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close