Trả lời câu hỏi 2 trang 33 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ...

Quảng cáo

Đề bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số \(y =  - {x^3}\; + {\rm{ }}3{x^2}\; - {\rm{ }}4\)

Nêu nhận xét về đồ thị của hàm số này với đồ thị của hàm số khảo sát trong Ví dụ 1.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Tìm TXĐ

B2: Bảng biến thiên

- Xét chiều biến thiên

  +Tính \(y'\).

  + Tìm các điểm mà tại đó hàm số không xác định và nghiệm của \(y'=0\).

  + Xét dấu đạo hàm suy ra chiều biến thiên

- Tìm cực trị

- Tính các giới hạn,tiệm cận (nếu có).

- Lập bảng biến thiên

B3: Vẽ đồ thị

Lời giải chi tiết

TXĐ: \(D = \mathbb R.\)

Sự biến thiên:

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = - \infty \cr
& \mathop {\lim }\limits_{x\to - \infty } y = + \infty \cr} \)

\(y’ = -3x^2 + 6x.\) Cho \(y’ = 0 ⇒ x = 0\) hoặc \(x = 2.\)

Bảng biến thiên

Hàm số đồng biến trên khoảng \((0,2)\)

Hàm số nghịch biến trên các khoảng \((-∞,0), (2,+ ∞).\)

Hàm số đạt cực đại bằng 0 tại \(x = 2.\)

Hàm số đạt cực tiểu bằng -4 tại \(x = 0.\)

Vẽ đồ thị hàm số

Nhận xét: hai đồ thị đối xứng nhau qua \(Oy.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close