Câu hỏi 2 trang 118 SGK Đại số 10

Dựa vào biểu đồ hình quạt ở hình 37 dưới đây, hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2....

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào biểu đồ hình quạt ở hình 37 dưới đây, hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 1999, phân theo thành phần kinh tế (%)

Các thành phần kinh tế

Số phần trăm

(1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước

22

(2) Khu vực ngoài quốc doanh

39,9

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài

38,1

Tổng

100 (%)

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 2. Biểu đồ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài