Câu hỏi:

Phát biểu nào là chính xác? Các kim loại đều

  • A dẫn điện tốt,có điện trở suất không thay đổi.
  • B dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ .
  • C dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ
  • D dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.

Phương pháp giải:

Phương pháp:

- Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do.

- Điện trở suất ρ của kim loại tăng theo nhiệt độ gần đúng theo hàm bậc nhất:

ρ = ρ0 (1 + α(t – t0 ))

Trong đó ρ0 là điện trở suất ở t0C (thường lấy 200C); α là hệ số nhiệt điện trở, đơn vị đo là K-1   

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

Chọn B


Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay