Câu hỏi 1 trang 53 SGK Đại số 10

Nêu ví dụ về phương trình một ẩn, phương trình hai ẩn...

Quảng cáo

Đề bài

Nêu ví dụ về phương trình một ẩn, phương trình hai ẩn

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Phương trình một ẩn: 2x + 4 = 0

Phương trình hai ẩn: 3x + 7y = 10

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài