Câu hỏi 1 trang 42 SGK Đại số 10

Nhắc lại các kết quả đã biết về đồ thị của hàm số y = ax2....

Quảng cáo

Đề bài

Nhắc lại các kết quả đã biết về đồ thị của hàm số \(y = a{x^2}.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về đồ thị hàm số \(y=ax^2(a\ne 0)\) đã học ở lớp 9.

Lời giải chi tiết

Đồ thị hàm số \(y = a{x^2}\) là một parabol:

+ Nằm phía trên trục hoành nếu \(a > 0\) và nhận điểm \(O(0;0)\) làm điểm thấp nhất.

+ Nằm phía dưới trục hoành nếu \(a < 0\) và nhận điểm \(O(0;0)\) làm điểm cao nhất.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close