Câu hỏi 1 trang 136 SGK Đại số 10

Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi từ độ sang radian và ngược lại....

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi từ độ sang radian và ngược lại.

LG a

Đổi 35o47’25’’ sang radian

Lời giải chi tiết:

Máy tính Fx500 MS:

Máy tính Fx570ES

Bấm SHIFT MODE 4 đề màn hình hiện chữ R (Rad)

Nhập vào màn hình \( {35^0}{47^0}{25^0}\) rồi bấm SHIFT DRG, chọn 1 và ấn = sẽ ra kết quả.

LG b

Đổi 3 rad ra độ

Lời giải chi tiết:

Đổi 3 rad ra độ

Máy tính Fx570ES

Bấm SHIFT MODE 3 để hiện chữ D (Deg).

Nhập vào màn hình số 3 rồi ấn SHIFT DRG chọn 2 và ấn = sẽ ra kết quả \(171,8873385...\)

Ấn tiếp phím \(o,,,\) sẽ ra \(171^053'14''\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close