Câu hỏi 1 trang 113 SGK Đại số 10

Tiền lãi (nghìn đồng) của mỗi ngày trong 30 ngày được khảo sát ở một quầy bán báo...

Quảng cáo

Đề bài

Tiền lãi (nghìn đồng) của mỗi ngày trong 30 ngày được khảo sát ở một quầy bán báo

Hãy lập bảng phân bố tần suất ghép lớp với các lớp như sau:

[29,5; 40,5), [40,5; 51,5), [51,5; 62,5), [62,5; 73,5), [73,5; 84,5), [84,5; 95,5].

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Lớp tiền lãi của mỗi ngày (nghìn đồng)

Tần số

Tần suất (%)

[29,5; 40,5)

3

10

[40,5; 51,5)

5

16,7

[51,5; 62,5)

7

23,3

[62,5; 73,5)

6

20

[73,5; 84,5)

5

16,7

[84,5; 95,5]

4

13,3

Cộng

30

100 (%)

 Loigiaihay.com

 

>> Xem thêm

Quảng cáo
close