Câu C3 trang 62 SGK Vật lý 12

Quảng cáo

Đề bài

Trên hình 12.1 SGK, đồ thị hình sin của i cắt:

1. trục hoành tại những điểm có tọa độ bằng bao nhiêu T?

2. trục hoành tại điểm có tọa độ bằng bao nhiêu Io?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Đồ thị hình sin cắt trục hoành tại những điểm có giá trị

\(t = \displaystyle{T \over 8} + {T \over 4} + k{T \over 2} = {{3T} \over 8} + k{T \over 2}\) với k = 0, 1, 2, 3,…

\({t_1} = \displaystyle{{3T} \over 8};\,\,{t_2} = {{7T} \over 8};\,\,{t_3} = {{11T} \over 8};\,\,{t_4} = {{15T} \over 8};\,\,{t_5} = {{19T} \over 8}\)

b) Đồ thị cắt trục tung tại điểm có giá trị i bằng bao nhiêu I0

Tại thời điểm \(t = \displaystyle{T \over 8}\) thì \(I=I_0\)

Vậy \(i = \displaystyle{I_0}\sin \left( {{{2\pi } \over T}.t + {\pi  \over 4}} \right)\)

Tại thời điểm \(t = 0\) thì \(i = \displaystyle{I_0}\sin {\pi  \over 4} = {{{I_0}} \over {\sqrt 2 }}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close