Câu C2 trang 224 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dựa vào đặc tuyến vôn - ampe

Quảng cáo

Đề bài

C3. Dựa vào đặc tuyến vôn - ampe ở hình 43.3, em còn nhận xét gì về sự phụ thuộc của I vào UAK khi UAK < U1.

Lời giải chi tiết

Dựa vào đường đặc tuyến vôn - ampe của tế bào quang điện ta nhận thấy:

+ Khi \(U_{AK}< U_1\) thì đường biểu diễn của I theo UAK có dạng đường cong, do đó không tuân theo định luật Ôm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close