Câu C1 trang 242 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Khi cho chùm sáng trắng

Quảng cáo

C1. Khi cho chùm sáng trắng đi qua ống thuỷ tinh khi có khí hiđrô nung nóng vào máy quang phổ thì ta thu được quang phổ như thế nào?

Giải

Khi cho chùm sáng trắng đi qua ống thuỷ tinh có chứa khí Hiđrô nóng sáng và đi vào máy quang phổ thì ta thu được quang phổ vạch hấp thụ của Hiđrô gồm 4 vạch tối \({H_\alpha },{H_\beta },{H_\gamma },{H_\delta }\) trên nền quang phổ liên tục của ánh sáng trắng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close