Câu C1 trang 184 SGK Vật lý 12

Quảng cáo

Đề bài

Giải thích rõ hơn bảng 36.1

Phản ứng hóa học

Phản ứng hạt nhân

Biến đổi các phân tử

Biến đổi các hạt nhân

Bảo toàn các nguyên tử

Biến đổi các nguyên tố

Bảo toàn khối lượng nghỉ

Không bảo toàn khối lượng nghỉ

 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học.

Phản ứng hóa học:

\(1Na + 2HCl \to 3NaCl + {H_2}\)

Có sự biến đổi các phân tử như: HCl đổi thành NaCl.

Có sự bảo toàn các nguyên tử: Số các nguyên tử trước và sau phản ứng bằng nhau.

Có sự bảo toàn các nguyên tử: Số các nguyên tử trước và sau phản ứng bằng nhau.

Có sự bảo toàn khối lượng nghỉ: Tổng khối lượng nghỉ trước và sau phản ứng bằng nhau.

Phản ứng hạt nhân:

\({}_2^4He + {}_7^{14}N + 1,1MeV \to {}_1^1H + {}_8^{17}O\)

Có sự biến đổi các hạt nhân như: hạt nhân sinh ra khác với hạt nhân ban đầu.

Có sự biến đổi các nguyên tố.

Không bảo toàn khối lượng nghỉ: Tổng khối lượng nghỉ của các hạt sinh ra lớn hơn tổng khối lượng nghỉ của các hạt ban đầu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close