Câu C1 trang 155 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Áp dụng quy tắc nắm tay phải

Quảng cáo

Áp dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái, hãy chỉ ra rằng hai dòng điện song song, ngược chiều thì đẩy nhau.

Giải

Xét hai dòng điện ngược chiều chạy trong hai dây dẫn thẳng song song như hình vẽ.

Lần lượt áp dụng các quy tắc bàn tay trái và quy tắc nắm tay phải.

Xét dòng điện I2 ở trong từ trường của dòng điện I; cảm ứng từ  \({\overrightarrow B _1}\) tại O2 (quy tắc nắm tay phải) hướng ra mặt phẳng tờ giấy. Áp dụng quy tắc bàn tay trái cho dòng điện I2, ta có lực từ \({\overrightarrow F _{12}}\) có hướng đẩy dòng I2 ra xa dòng I1

Lí luận tương tự cho dòng điện l1, ta cũng có lực từ \({\overrightarrow F _{21}}\) có hướng đẩy dòng l1 ra xa dòng I2

Vậy: Hai dòng điện chạy ngược chiều và song song thì đẩy nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài