Câu C1 trang 15 SGK Vật lý 12

Quảng cáo

Đề bài

Chứng tỏ rằng đối với những góc lệch nhỏ hơn 20o thì độ chênh lệch giữa sinα và α (rad) không đến 1%.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta kiểm nghiệm với các góc lệch nhỏ bằng 20o, ta có sinα ≈ α (rad)

\(\eqalign{& \sin {20^o} = 0,3420  \cr & {20^o} = {{20.\pi } \over {180}} = 0,3491\,\,\left( {rad} \right) \cr} \)

Do đó độ chênh lệch giữa sinα và α là:

0,3491 – 0,3420 = 0,0071 = 0,7%

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close