Câu C1 trang 142 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Giải câu C1 trang 142 SGK Vật lí 11 Nâng cao. Hãy nêu một cách phát biểu khác về phương của lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện.

Đề bài

Hãy nêu một cách phát biểu khác về phương của lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện.

Lời giải chi tiết

Giải câu c1 trang 142 vật lí 11 nâng cao

Phương của lực từ  \(\overrightarrow F \) tác dụng lên đoạn dòng điện hợp với chiều dòng điện \(\overrightarrow I \) và véctơ cảm ứng từ \(\overrightarrow B \) thành một tam diện thuận, tức là:

+ Phương : \(\overrightarrow F \) vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện \(\overrightarrow I\) và cảm ứng \(\overrightarrow B \)

+ Chiều: Khi quay từ \(\overrightarrow B \) sang \(\overrightarrow I\) thì chiều tiến là chiều của \(\overrightarrow F \)

Quảng cáo

Gửi bài