Câu C1 trang 105 SGK Vật lý 12

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Hãy vẽ đồ thị biểu diễn các hàm số q(t) và i(t) ở các công thức (20.1 SGK) và (20.3 SGK) ứng với φ = 0 trên cùng một hệ trục tọa độ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ đồ thị hàm số cos

Lời giải chi tiết

\(q = {q_0}\cos\omega t\) và \(i = {I_0}\cos \left( {\omega t + {\pi  \over 2}} \right)\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{q = {q_0}\cos \left( {{{2\pi } \over T}.t} \right) \hfill \cr i = {I_0}\cos \left( {{{2\pi } \over T} + {\pi  \over 2}} \right) \hfill \cr}  \right.\)

Vẽ trên đồ thị ta được:

H1-C1 trang 105 Vật lý 12

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close