Câu 8 trang 155 SGK Công Nghệ 7

Em có thể nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái mà địa phương em đã thực hiện ?

Quảng cáo

Đề bài

Em có thể nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái mà địa phương em đã thực hiện ?

Lời giải chi tiết

- Xử lí nguồn nước:

+ Lắng (lọc).

+ Dùng hóa chất.

+ Xử lí đặc biệt nếu nước đang nuôi tôm, cá và bị ô nhiễm.

- Quản lí:

+ Ngăn cấm hủy hoại các sinh cảnh đặc trưng.

+ Quy định nồng độ tối đa của hóa chất, chất độc có trong môi trường nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close