Câu 8 trang 155 SGK Công Nghệ 7

Em có thể nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái mà địa phương em đã thực hiện ?

Quảng cáo

Đề bài

Em có thể nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái mà địa phương em đã thực hiện ?

Lời giải chi tiết

- Xử lí nguồn nước:

+ Lắng (lọc).

+ Dùng hóa chất.

+ Xử lí đặc biệt nếu nước đang nuôi tôm, cá và bị ô nhiễm.

- Quản lí:

+ Ngăn cấm hủy hoại các sinh cảnh đặc trưng.

+ Quy định nồng độ tối đa của hóa chất, chất độc có trong môi trường nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close