Bài 6 trang 9 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 6 trang 9 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Trong một lớp học, thầy giáo đang quay lưng về phái bảng còn học sinh đang nhìn lên bảng (hình H1.9). hãy cho biết:

- bảng là nguồn sáng hay vật sáng ?

- học sinh có nhìn thấy bảng không, vì sao ?

- thầy giáo có nhìn thấy bảng không, vì sao ?

 

Lời giải chi tiết

- bảng là vật sáng

- học sinh có nhìn thấy bảng vì ánh sáng từ bảng chiếu vào mắt học sinh.

- thầy giáo không nhìn thấy bảng vì từ bảng không chiếu vào mắt thầy.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close