Câu 6 trang 72 SGK Công nghệ 11

Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân các thông số như thế nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân các thông số như thế nào ?

Lời giải chi tiết

- Hình chiếu trục đo vuông góc đều

+ Góc trục đo: X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 120o

+ Hệ số biến dạng: p = q = r = 1

- Hình chiếu trục đo của hình tròn:

+ Góc trục đo: X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 135o; X’O’Z’ = 90o

+ Hệ số biến dạng: p = r = 1; q = 0,5

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close