Câu 6 trang 21 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một ròng rọc có momen quán tính với trục quay cố định là

Quảng cáo

Bài 6. Một ròng rọc có momen quán tính với trục quay cố định là \(10kg.{m^2}\), quay đều với tốc độ \(60\) vòng/phút. Tính động năng quay của ròng rọc.

Giải

Ròng rọc có \(I = 10(kg.{m^2})\) quay đều với tốc độ

\(n = 60\) vòng/phút  \(= 1\) vòng/s = f \( \Rightarrow \omega = 2\pi f=2\pi(rad/s),\)

Động năng quay của ròng rọc : 

\({W_đ} = {1 \over 2}I{\omega ^2} = {1 \over 2}.10{(2\pi )^2} = 197,4\;(J)\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài