Câu 6 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án trải lời đúng. Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào?

A. Hấp thụ bị động.    C. Hấp thụ chủ động.

B. Khuếch tán.           D. Thẩm thấu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh chênh lệch nông độ các chất giữa cây và dung dịch đất

Lời giải chi tiết

Do Ca2+ là nguyên tố thiết yếu trong cây, nồng độ trong cây cao hơn nồng độ trong đất nhưng cây vẫn hấp thụ thêm.

Đáp án: C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài