Câu 6 trang 186 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 186 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.6:

Sinh sản ở thực vật và động vật. 

TT

Các hình thức sinh sản

Thực vật

Động vật

1

Sinh sản vô tính

 

 

2

Sinh sản hữu tính

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh khái niệm sinh sản vô tính và hữu tính ở thực vật và động vật

Lời giải chi tiết

Sinh sản ở thực vật và động vật

TT

Các hình thức sinh sản

Thực vật

Động vật

1

Sinh sản vô tính

Là sự hình thành cây mới có đặc tính giống cây mẹ từ một phần của cơ quan sinh dưỡng.

Là hình thức sinh sản chỉ cần một cá thể mẹ để tạo ra cá thể con.

2

Sinh sản hữu tính

Là hình thức tạo cơ thể mới do có sự thụ tinh của hai giao tử đực và cái.

Là hình thức sinh sản tạo cá thể mới nhờ có sự tham gia của giao tử đực và giao tử cái.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close