Câu 5 trang 9 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 5 trang 9 Vở bài tập Địa lí 5

Quảng cáo

Hãy nêu vai trò của sông ngòi.

Trả lời:

Vai trò của sông ngòi:

- Bồi đắp nên nhiều đồng bằng.

- Cung cấp nước cho sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Là đường giao thông quan trọng.

- Phát triển thủy điện.

- Cung cấp nhiều thủy sản (tôm, cá, mực…).

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close