Câu 5 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Nêu rõ cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa.

Lời giải chi tiết

Cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa: 

-  Khuếch tán theo chiều građian nồng độ (thụ động): nước, glixerin, vitamin...

-  Vận chuyển tích cực (ngược chiều građian nồng độ) và có tiêu dùng năng lượng: axit amin, đường đơn, protein (vận chuyển theo kiểu thực bào)...

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 15. Tiêu hóa
Quảng cáo
list
close
Gửi bài