Câu 5 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Trình bày khái niệm về sâu, bệnh hại cây trồng và các biệp pháp phòng trừ ?

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày khái niệm về sâu, bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ ? 

Lời giải chi tiết

* Khái niệm:

- Bệnh hại: là trạng thái không bình thường của cây do điều kiện sống bất lợi hoặc do vi sinh vật gây nên 

- Sâu hại: là loài động vật thuộc ngành chân khớp cơ thể gồm 3 phần: đầu, ngực, bụng.

* Cách phòng trừ sâu, bệnh hại : 

+ Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống chịu sâu bệnh.

+ Biện pháp thủ công.

+ Biện pháp hoá học.

+ Biện pháp sinh học.

+ Biện pháp kiểm dịch thực vật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close