Câu 5 trang 38 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 38 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong những câu sau:

a) Phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch đơn, mỗi mạch đơn là một chuỗi………

b) Mỗi nuclêôtit gồm nhóm phôtphat, đường đêôxiribôzơ và một trong bốn ……… (A, G, T, X).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại ADN

Lời giải chi tiết

Các từ theo thứ tự chỗ trống cần điền là:

a) Pôlinuclêôtit.

b) Bazơ nitơric.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 10: Axit nuclêic
Quảng cáo
list
close
Gửi bài