Câu 5 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính vận tốc ban đầu cực đại

Quảng cáo

Đề bài

Tính vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron, biết rằng hiệu điện thế hãm bằng \(1,8\;V\).

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức :

\({{mv_{0\max }^2} \over 2} = e\left| {{U_h}} \right| \Rightarrow {v_{0\max }} = \sqrt {{{2e\left| {{U_h}} \right|} \over m}} \)

Thay số :

\({v_{0\max }} = \sqrt {{{2.1,{{6.10}^{ - 19}}.1,8} \over {9,{{1.10}^{ - 31}}}}} = 0,{795.10^6}(m/s)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close