Câu 5 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao nói quá trình hấp thụ nước và chất khoáng liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp của rễ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quá trình hấp thụ nước và khoáng có 2 hình thức: thụ động và chủ động

Lời giải chi tiết

Quá trình hấp thụ các chất khoáng luôn luôn liên quan với quá trình hô hấp của rễ là vì: Quá trình hấp thụ các chất khoáng cần ATP và chất mang là sản phẩm của quá trình hô hấp của rễ. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài