Câu 5 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đẻ con và để trứng có sự khác nhau về nuôi dưỡng và bảo vệ phôi.

Lời giải chi tiết

Đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng vì: phôi được nuôi dưỡng, bảo vệ trong cơ thể mẹ, bảo đảm cho sự sống sót và phát triển tốt hơn đẻ trứng. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài