Câu 5 trang 154 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 154 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án đúng. Virut thường không thể tự xâm nhập cơ thể thực vật vì:

a) Thành tế bào thực vật rất bền vững

b) Không có thụ thể thích hợp

c) Kích thước virut thường lớn hơn

d) Bộ gen của virut thường là ARN mạch đơn rất dài

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tế bào thực vật có thành tế bào xenlulozơ.

Lời giải chi tiết

Đáp án: Chọn a và b.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài