Câu 4 trang 85 SGK Công nghệ 11

Trình bày các chuyển động khi tiện.

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày các chuyển động khi tiện.

Lời giải chi tiết

- Chuyển động cắt: Quay tròn phôi tạo ra tốc độ cắt.

- Chuyển động tiến dao:

+ Chuyển động tiến dao ngang thức hiện nhờ bàn dao ngang 6 để cắt đứt phôi hoặc gia công mặt đầu.

+ Chuyển động tiến gdao dọc được thực hiện nhờ bàn dao dọc trên 4 hoặc bàn xe dao 7 để gia công theo chiều dài chi tiết.

+ Chuyển động tiến dao phối hợp: Phối hợp hai chuyển động tiến doa ngang và tiến dao dọc tạo thành chuyển động tiến dao chéo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài