Câu 4 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Hô hấp ở cá đạt hiệu quả cao, mặc dù hàm lượng ôxi hòa tan trong nước thấp, vì:

A. Dòng nước hầu như chảy qua mang liên tục.

B. Các lá mang có nhiều phiến mang chứa mạng lưới mao quản dày đặc làm tăng bề mặt trao đổi khí.

C. Máu chảy song song và ngược chiều với dòng nước chảy qua các phiến mang.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hô hấp ở động vật

Lời giải chi tiết

Đáp án: D

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 17. Hô hấp
Quảng cáo
list
close
Gửi bài