Câu 4 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Nêu vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng ?

Quảng cáo

Đề bài

Nêu vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng ? 

Lời giải chi tiết

* Vai trò của giống: Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và làm thay đổi cơ cấu cây trồng trong năm.

* Phương pháp chọn tạo giống cây trồng:  Phương pháp chọn lọc, phương pháp lai, phương pháp gây đột biến và phương pháp nuôi cấy mô.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close