Bài 4 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 4 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Một vật đặt trước một gương cầu lồi, đặc điểm nào sau đây của ảnh tạo bởi gương cầu lồi là sai ?

A. Ảnh là ảnh ảo

B. Ảnh không hứng được trên màn chắn.

C. Độ lớn của ảnh nhỏ hơn độ lớn của vật.

D. Khoảng cách từ vật và từ ảnh đến gương là bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Theo tính chất của gương cầu lồi và gương phẳng thì đáp án D sai.    

Chọn đáp án D

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Chủ đề 7: Gương cầu lồi
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài