Câu 4 trang 45 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 45 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Phần lớn các chất hữu cơ trong cây được tạo nên từ:

A. H2O.                                         B. CO2.

C. Các chất khoáng.                      D. Nitơ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem Quang hợp và năng suất cây trồng

Lời giải chi tiết

Đáp án: B 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài