Bài 4 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 4 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Cho một điểm sáng S ở trước một gương phẳng có ảnh tạo bởi gương là S’. Phát biểu nào sau đây sai ?

A. S’ là ảnh ảo

B. S’ không hứng được trên màn chắn.

C. S và S’ đối xứng nhau qua gương.

D. Các tia sáng từ S tới gương có các tia phản xạ cùng cắt nhau tại S’.

Lời giải chi tiết

Đáp án A: Đúng S’ là ảnh ảo

Đáp án B: Đúng S’ không hứng được trên màn chắn.

Đáp án C: Đúng S và S’ đối xứng nhau qua gương.

Đáp án D: Sai vì S’ không phải là nơi giao nhau của các tia phản xạ mà chỉ là nơi giao nhau của đường kéo dài các tia này.

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close