Câu 4 trang 40 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 40 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hình 11.2 là ARN loại gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại ARN

Lời giải chi tiết

Hình 11.2 là mô hình cấu trúc phân tử tARN

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Xem thêm tại đây: Bài 11: Axit nuclêic (tiếp theo)
Gửi bài