Câu 4 trang 38 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 38 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu trả lời đúng. Đơn phân của phân tử ADN khác nhau ở:

a) Số nhóm - OH trong đường ribôzơ

b) Bazơ nitơ

c) Đường ribôzơ

d) Phôtphat

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại ADN

Lời giải chi tiết

Đáp án: b) Bazơ nitơ

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 10: Axit nuclêic
Quảng cáo
list
close
Gửi bài