Câu 4 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu đúng. Phân tử prôtêin có thể bị biến tính bởi :

a) Liên kết phân cực của các phân tử nước.

b) Nhiệt độ cao.

c) Sự có mặt của khí O2.

d) Sự có mặt của khí CO2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Cấu trúc của prôtêin

Lời giải chi tiết

Đáp án: b) Nhiệt độ cao.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 9: Prôtêin
Quảng cáo
list
close
Gửi bài