Câu 4 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Với một bức xạ

Quảng cáo

Đề bài

Với một bức xạ có bước sóng thích hợp thì cường độ dòng quang điện bão hoà

A. Triệt tiêu, khi cường độ chùm sáng kích thích nhỏ hơn một giá trị giới hạn.

B. Tỉ lệ với bình phương cường độ chùm sáng.

C. Tỉ lệ với căn bậc hai của cường độ chùm sáng.

D. Tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng.

Lời giải chi tiết

Với một bức xạ có bước sóng thích hợp thì cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng.

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close